Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi

Yaşar Üniversitesi Stratejik Planı’nın oluşturulması, uygulanmasının ve denetlenmesinin sağlanması, ilgili süreçlerin takibinin yapılması, Yaşar Üniversitesi’nin tüm birimlerinde yürütülen faaliyetlerin evrensel ölçütlerde mükemmelliyete ulaşması için gerekli çalışmaların öngörülmesi, planlanması ve hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır.